ANBI informatie

Interhelp ANBIPer 1 januari 2014 is het voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI‘s) verplicht om de bepaalde gegevens op internet te publiceren.

Met ingang van 1 januari 2021 moet dit via een standaardformulier gepubliceerd worden.
Volg deze link: standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Interhelp

Om zo transparant mogelijk aan deze eis te voldoen kunt u hier wat eenvoudiger ook alle wettelijke vereiste gegevens onder elkaar vinden:

 1. Naam ANBI: Stichting InterHelp
 2. RSIN: Deze afkorting staat voor Rechstspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Dit nummer is te vinden op het uittreksel Kamer van Koophandel en betreft RSIN: 805992881.
 3. Post- of bezoekadres: Havenstraat 6, 3441 BJ Woerden
 4. E-mail adres: john@weeshuiswoerden.nl 
 5. Telefoonnumer: +31 6 250 245 465
 6. Doelstelling; Volgens statuten 18 junil 1997
  De medemens, waar ook ter wereld, ongeacht ras, huidskleur of godsdienst te helpen als betoon van christelijke naastenliefde en barmhartigheid; en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.In de praktijk betekent dit… het helpen van de meest kansarmen in de wereld ongeacht ras, huidskleur of geloof vanuit christelijke naastenliefde>Ons motto komt uit de Bijbel waarin Jezus zegt: “Wat jij voor de minste van mijn broeders doet heb je voor mij gedaan”.Stichting InterHelp helpt waar het nodig is en het kans van slagen heeft. Wij geven geen vis geven als mensen honger hebben maar leren ze vissen. Wij geven geen zwemband als mensen dreigen te verdrinken maar leren ze zwemmen.Stichting InterHelp wil bruggen bouwen met pijlers van begrip, vertrouwen en echte bereidheid om elkaar te helpen.
 7. Hoofdlijnen uit het actuele beleidsplanOnze activiteiten richten zich in hoofdzaak op ontwikkeling van onderwijs. De filosofie hierachter is dat scholing de basis legt voor normen en waarden en een kans creëert tot verdere zelfontplooiing van mensen, die anders nooit in de gelegenheid gesteld zouden worden de armoede en bedelstaf te ontvluchten.
  Het geven van onderwijs heeft een sterke impact op de sociale omstandigheden van de kinderen en hun ouders. Als er één is in het gezin die kan lezen en schrijven betekent dit een grote stap voor het hele gezin, omdat het nu toegang krijgt tot informatie die anders gesloten bleef.Nevenactiviteiten van de stichting zijn projecten gericht op:
  bereikbaarheid van medische hulp voor iedereen
  ondersteuning van hulptransporten (o.a. richting het noorden van Pakistan en Afghanistan
  noodhulp
  – creëren werkgelegenheid & awareness milieu
  Stichting InterHelp heeft door de jarenlange ervaring een uitgebreid netwerk van betrouwbare partnerorganisaties opgebouwd in voornamelijk Pakistan, Afghanistan, Thailand, Cambodja en Senegal.
 8. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders:

Naam:  Tamerus, Johannes (John)
Geboortedatum en -plaats: 27-04-1959, Waddinxveen
Datum in functie: 18-06-1997
Titel: Voorzitter

Naam: Tamerus – Verbree, Cornelia (Corrie)
Geboortedatum en -plaats: 27-07-1958, Waddinxveen
Datum in functie: 18-06-1997
Titel: Secretaris

Naam: de Wit, Johannes (Hans)
Geboortedatum en -plaats: 16-10-1987, Gouda
Datum in functie: 02-01-2007
Titel: Penningmeester

Naam: Bakker, Neeltje (Nel)
Geboortedatum en -plaats: 07-08-1957, Lekkerkerk
Datum in functie: 01-03-2004

Naam: de Wit, Adrianus Kundert (Kundert)
Geboortedatum en -plaats: 01-07-1986, Gouda
Datum in functie: 02-01-2007

9. Beloningsbeleid
De stichting werkt als uitgangspunt met vrijwilligers en geen betaalde krachten. Hiermee is er geen sprake van beloningsbeleid.

10. Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden
De werkzaamheden en activiteiten van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag.
Volg de link voor het volledige jaarverslag 2020 Jaarverslag Interhelp 2020

11. Financiële verantwoording
De financiële verantwoording van de stichting worden vastgelegd in het jaarverslag.
Volg de link voor het volledige jaarverslag 2020 Jaarverslag Interhelp 2020

Hans de Wit & Kundert de Wit

Hans de Wit & Kundert de Wit stichting InterHelp