Fairtrade Kennis & trainingscentrum

Een Fairtrade Kennis – Training Centrum is een visie van bewustwording, kennis delen en mensen inspireren tot actie op het gebied van eerlijke handel, onderwijs, gezondheidszorg, milieu kwestie en groene innovatie projecten.

In Pakistan worden de eerste Fairtrade Kennis – Training Centra in nauwe samenwerking met onze partner Viscolloids Pvt Ltd opgericht in 2015/2016 als een ontmoetingsplaats voor eerlijke handel en groene innovatie met als doel lokale actie.

Door middel van trainingsprogramma’s en het stimuleren van actieve deelname van personen en lokale organisaties willen we kansen creëren voor mensen die tot nu toe kansloos waren.  De focus van het centrum is fairtrade, groene innovatie, milieu, onderwijs, gezondheidszorg en vooral het actief participeren van de lokale gemeenschap.

Low Profile maar zeer professioneel geven de Fairtrade Kennis & Expertise Centra de lokale gemeenschap toegang tot tal van projecten in verband met fairtrade en het milieu, onderwijs en gezondheidszorg.

Operation Boost Fairtrade Knowledge – Expertise Centre

Operation Boost Fairtrade Knowledge – Expertise Centre (33-foot roundhouse build with bottles, earth bags or traditional bricks)

De jongeren van vandaag zijn de leiders van morgen in fairtrade, milieu, onderwijs en gezondheidszorg. Zij zijn één van onze focus doelgroepen in de lokale gemeenschappen. Hun passie is van onschatbare waarde voor de toekomst van milieuvraagstukken en fairtrade. We willen hun succes vergroten door het verbeteren van kennis en het faciliteren van initiatieven.

Jeugd Fairtrade Kennis & Trainingscentrum

Jeugd Fairtrade Kennis & Trainingscentrum

Een andere focusgroep is vrouwen. Volgens verschillende bronnen, vormen vrouwen de helft van de wereldbevolking. Ze zorgen voor het vervullen van tweederde van de wereldwijde werkuren. Ze produceren de helft van het voedsel in de wereld en krijgen toch slechts een tiende van de inkomsten die werledwijd verdiend worden. Vrouwen bezitten slechts een klein deel van het land in de wereld, en vertegenwoordigen ongeveer zeventig procent van de armen in de wereld. Dat wil zeggen bijna twee op de drie volwassenen die in armoede leven zijn vrouwen. Simpel gezegd dragen ze een ongelijke last van de armoede in de wereld. Vrouwen worden vaak geconfronteerd met ongelijke behandeling, discriminatie en intimidatie in veel agrarische gemeenschappen en kledingfabrieken over de hele wereld.

Vrouwen Fairtrade Kennis & Trainingcentrum

Vrouwen Fairtrade Kennis & Trainingcentrum

Fair Trade is een manier om hun verhaal te veranderen. Onze Fairtrade Kennis & Training Centrum zal bijdragen aan de empowerment van vrouwen en jongeren. Niet alleen door het geaccepteerd krijgen van Fair Trade-normen, maar ook door de mogelijkheden voor onderwijs, beurzen, leidinggevende functies, en micro-financiering van programma’s. Onze Fairtrade Kennis & Training Centrum geeft vrouwen een stem in een sector waar veel onzichtbaar zijn. Onderwijs, coaching en mentoring zijn vitale elementen van onze programma’s en deelnemers worden aangemoedigd om hulp en begeleiding van Interhelp – Operation Boost of deelnemende partners personeel zoeken.

We zijn er om een ​​bron te zijn van verbinding tussen mensen, organisaties, bedrijven en kansen voor iedereen.