Met geld

De financiële steun aan de projecten vindt zo direct mogelijk plaats. De gelden van de ‘gevers’ worden vaak gekoppeld aan het project dat hen aanspreekt. Daar waar het niet echt noodzakelijk is worden ‘tussenstations’ in de financiële ondersteuning vermeden. Afhankelijk van aard en omvang van de financiële steun brengen we de ‘gever’ bij voorkeur direct in contact met de ‘ontvanger’. We stimuleren en bemiddelen direct contact tussen de partijen.

Meerdere keren hebben we donateurs ter plaatse kunnen begeleiden naar de projecten waaraan zij een bijdrage hadden geleverd. Voor allen was dat een onvergetelijke ervaring die vaak diepe indruk achterliet.

De filosofie achter onze manier van helpen is dat elke euro die beschikbaar gesteld wordt voor de projecten ook daadwerkelijk en volledig bij het betreffende project terechtkomt. Het directe contact geeft ook een speciale band die bruggen slaat tussen verschillende culturen, religies en rassen.

Meer met Minder! U kunt uw gift overmaken op:

De fiscus heeft Stichting Inter Help erkend als ANBI-instelling. Giften aan Stichting Inter Help zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belasting.