Legaten

U kunt Stichting Inter Help ook begunstigen door middel van een legaat of erfstelling. Dit moet u altijd notarieel laten vastleggen, namelijk in een testament.

Een legaat is een specifiek omschreven bedrag of goed. Stichting Inter Help kan bijvoorbeeld ook legaten krijgen in de vorm van huizen, effecten, postzegelverzamelingen enz. Die worden dan verkocht tegen een zo hoog mogelijke opbrengst.

Van een erfstelling is sprake als een bepaald deel van uw totale nalatenschap aan Stichting Inter Help wordt toegekend. In dit geval kan het ook gaan om bijvoorbeeld onroerend goed. Legaten en nalatenschappen zijn tot een bepaald bedrag vrijgesteld van successierecht.

Voor goede doelen geldt vanaf 1 januari 2006 een eigen tarief van 0%. Dit betekent dat de goede doelen die een erfenis of een deel van de erfenis krijgen hierover geen successierecht hoeven te betalen.