Bottle house Curaçao

 

Flessen huis op Curaçao 
Alleen al op Curaçao leven ruim 25 duizend inwoners onder de armoedegrens. Met name jongeren vormen een kwetsbare groep. Ze maken hun school niet af, vinden geen werk en belanden snel tussen wal en schip met alle gevolgen van dien. Het afglijden naar (georganiseerde criminaliteit is binnen die kwetsbare groep eerder regel dan uitzondering). Voor deze groep jongeren is de assistentie van de politie verbindingsambtenaar een ambitieus project gestart.
De bouw van een eerste  pilot ‘bottle round house’.  Een origineel en multi functioneel rond pand gebouwd van plastic flessen dat voor veel doeleinden gebruikt kan worden. Denk aan werkplaats, meeting point, vakantiewoning etc. De doelgroep die hierbij betrokken wordt en toe geleid wordt naar werk betreft de drop out jongeren met een focus op tienermoeders. Ook hier het concept van het vriendenlegioen. Van probleem tot parel. Van gecriminaliseerde jongere tot helden van de wederopbouw. Wij geloven dat echte vriendschap het negatieve kan keren in het positieve. Ook hier een tegendraadse beweging die nu al niet meer te stuiten lijkt

Realisatie (6 maanden -afhankelijkheid totale financiering-)
Als er ja gezegd wordt tegen dit project dan kan het binnen ongeveer 6 maanden gerealiseerd worden. De lokale brigade Koninklijke Marechaussee heeft toegezegd te willen helpen bij een deel van de fondswerving voor dit project. De lokale overheid wil mogelijk zelfs land ter beschikking stellen voor dit project en de lokale unversiteit wil met kennis bijdragen. Stichting Enjoy to Pay wil bijdragen en ook wij hebben ons als stichting verbonden aan de realisatie en exploitatie van dit round house bottle house project .De projectkosten worden geraamd op ongeveer € 19.000,–.

33-foot-roundhouse-custom