School Chung

School Chung Pakistan Pastor Amjad John is een in FGA Bible College opgeleide voorganger / onderwijzer die werkt met kleine scholen in de ghetto’s. De schooltjes worden vaak ook gebruikt als kerk en ’s avonds voor volwassenonderwijs. Pastor Amjad John werkt in een gebied waar veel steenfabriek werknemers wonen. Hij is hier begonnen met de exploitatie van twee low budget schooltjes waarbij hij zich met name richt op de kinderen die anders veelal ingezet worden in de steenfabrieken.

Inmiddels volgen 70 kinderen dagelijks de lessen in een gebouw dat feitelijk alleen nog maar uit muren bestaat en waar de kinderen zonder faciliteiten buiten op de grond zitten. Bij regen of hoge temperaturen is dit uiteraard ondoenlijk.

Projectbegroting:         € 3.750,–.
Het is de ambitie van dit project om de school te helpen met minimale voorzieningen Het bedrag van € 3.000,– zou voldoende moeten zijn om de lokalen en lerarenkamer netjes te schilderen en waar nodig deuren, ramen, elektra en verlichting aan te brengen. Verder moet het bedrag toereikend zijn voor een minimale inrichting van schoolbankjes, schoolborden etc.

  1. Dak alsmede stuck- en schilderwerk. Geschatte kosten door Pastor Amjad John en lokale aannemer
    € 2.500,–.
  2. 80 x school meubilair. € 750,–
  3. Schoolboeken 2017 / 20178 € 500,– (2 school jaren)School.Chung.2

Realisatie:
Partner organisatie is FGA Bilbkle School Pakistan. De neerlandse zendeinge Hennyy Qaiser van Balen en haar man Liaqat zijn betrouwbaar gebleken en gezamenlijk hebben we meerdere projecten tot een goed resultaat gebracht. Gezien de ervaringen in dit deel van Pakistan wordt er vanuit gegaan dat realisatie plaats kan vinden binnen een half jaar na het beschikbaar hebben van het benodigde bedrag.

Vragen/ meer informatie:
We zijn graag bereid meer informatie te geven of het project persoonlijk nader toe te lichten.