School Living Water

Living Water.6De Living Water primary – secondary school ligt in Cholistan, in het dorpje Chak No.85, in de buurt van Liaquatpur, Rahim Yar Khan, Pakistan. Dit is diep in de Punjab in een extreem arm gebied met veel kinderarbeid in de steenfabrieken. Inmiddels volgen 60 kinderen er dagelijks onderwijs. Financieel is het een bijzonder arme school die het feitelijk zonder middelen moet doen.  Er is eigenlijk behoefte aan alles. Kinderen zitten op de grond, er zijn nauwelijks schoolboeken, geen schooluniformen en geen fatsoenlijke stoelen voor de leraren.

De hulpvraag komt van de Nederlandse zendelinge Henny Qiaser van Balen die samen met haar man Liaqat Qaiser de Full Gospel Bible school in Lahore runt. Zij leiden tal van jonge manen en vrouwen op die zich over het land verspreiden als zendelingen en in sommige gevallen ook schooltjes beginnen op plaatsen waar kinderen geen toegang hebben tot onderwijs.

Living Water.3Projectbegroting:         € 3.500,–.
Het bedrag van € 3.500,– zou voor twee school jaren (2017 / 2018) voldoende moeten zijn om de kinderen naar school te kunnen laten gaan en de school en kinderen niet in financiële problemen te laten komen. Van dit bedrag kunnen schoolboeken gekocht worden, schoolmeubilair voor leerlingen en leraren en voor een deel school uniformen.

Realisatie:
Partner organisatie is Interhelp Pakistan en Full Gospel Assemblies Bible school. Gezien de ervaringen in dit deel van Pakistan wordt er vanuit gegaan dat realisatie plaats kan vinden binnen een drie maanden na het beschikbaar hebben van het benodigde bedrag.

Vragen / meer informatie:
We zijn graag bereid meer informatie te geven of het project persoonlijk nader toe te lichten.

Living Water.9