Over Interhelp

Inter Help Nederland wil met haar evenknie Inter Help Pakistan een brug slaan tussen twee heel verschillende culturen en religies. Enerzijds de christelijke westerse wereld en anderzijds de oosterse islamitische wereld.

We leven in een tijd waarin we meer en meer lezen over radicalisering en oordelen over en weer. Door de gezamenlijke projecten en activiteiten willen we het accent leggen op de zaken waarin we gelijk zijn en minder op de zaken waarin we verschillen. Zo stimuleren we de bewustwording in Nederland en Pakistan, dat mensen van verschillende rassen, culturen en religies, vanuit wederzijds respect en door elkaar aan te vullen tot grote ontwikkelingen in staat zijn.

Voor de overige landen waarin InterHelp actief is zoals Afghanistan, Cambodja, Senegal etc. gelden dezelfde uitgangspunten.

Samenwerken, respect, gelijke rechten en oprechte naastenliefde zijn hierbij kernbegrippen.

Voor de