Interhelp Pakistan

In Pakistan, Islamabad is een kleine maar actieve stichting gevestigd. Inter Help Pakistan richt zich op het helpen van de allerarmsten ongeacht ras, huidskleur of geloof.

InterHelp Pakistan

InterHelp Pakistan

In de dagelijkse praktijk wordt er onder andere gewerkt aan:

  • distributie van hulpgoederen afkomstig uit westerse landen in Pakistan en Afghanistan.
  • in de achterbuurten van grote steden en op het platte land worden zoveel mogelijk schooltjes gebouwd om onderwijs voor ieder kind bereikbaar te maken (primary & secondary schools). Veel van deze projecten worden geïnitieerd door Inter Help Nederland. De kosten zijn over het algemeen niet meer dan € 15.000.