Vrijwilligers

Stichting Inter Help Nederland is met zes bestuursleden en een wisselend aantal vrijwilligers actief voor de verschillende projecten. Daarbij zijn naast de realisatie van de projecten, fondswerving en bewustwording de belangrijkste activiteiten.

Alle medewerkers van stichting Inter Help zijn vrijwilligers. Alle werkzaamheden voor de stichting worden dan ook in de vrije tijd van de medewerkers uitgevoerd. Een van de principes die stichting Inter Help hanteert is dat er gestreefd wordt naar een zo laag mogelijke overhead. Dit heeft tot gevolg dat reiskosten e.d. door de medewerkers zelf gedragen worden.

Stichting Inter Help bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • John Tamerus – Voorzitter Inter Help Nederland
  • Nel Bakker – Bestuurslid
  • Corrie Tamerus-Verbree – Bestuurslid
  • Hans de Wit – Penningmeester
  • Kundert de Wit – Bestuurslid

Verder zijn er tal van vrijwilligers actief die helpen zijn bij de fondswerving, de public relations en misschien wel het belangrijkste het realiseren van de projecten.

Nel Bakker (stichting InterHelp)

Nel Bakker (stichting InterHelp)