Afkick Centrum

Marie Adelaide Rehabilitation Centre Umeed Goth

In de tachtiger jaren kwam heroïne op grote schaal in Pakistan op de markt en was daarmee voor iedereen bereikbaar. Deze gevaarlijke drug die een snelle verslaving tot gevolg heeft zorgde in ruim vijftien jaar voor meer dan drie miljoen verslaafden.

De “House of Hope” is gevestigd in Umeed Goth, Sinjhoro, district Sanghar, Sindh, ongeveer 300 kilometer ten noord oosten van de miljoenenstad Karachi. Het werd opgericht door een Lasalle Brother, Norman Wray. Een ongelofelijke man die met ziel en zaligheid zijn leven in dienst stelde van talloze verslaafden en verschoppelingen in Pakistan.

In de loop der jaren is daar een professioneel afkickcentrum voor drugsverslaafden gevormd waar nu permanent zo’n 300 verslaafden een afkick programma volgen.

Met de hulp van velen verschenen er meerdere gebouwen op het complex. Slaapzalen, een grote eetzaal, een grote keuken en lokalen om met gespreksgroepen meerdere keren per dag bij elkaar te komen. Een strak programma geeft de verslaafden regelmaat, een taak en een doel in het leven.

Stichting Inter Help heeft inmiddels een degelijk pand in Umeed Goth gebouwd dat in gebruik genomen kan worden als technische school.

Hulpvraag

Het “Meer Met Minder” project gaat helpen bij het inrichten van de technische school. De bedoeling is dat een deel van de jongens op de farm hier een beroep kunnen leren zodat ze een betere kans hebben bij terugkeer in de samenleving. Subdoel is inkomen genereren voor de farm (running costs door opbrengst van workshops). In beginsel zal in houtbewerking, metaalbewerking en kleermaken voorzien worden. Ook wordt de mogelijkheid bekenen om een plastic recycling project te starten.
De hulpvraag gaat concreet om werkbanken, gereedschap, computers en andere materialen. De kosten voor de inrichting bedragen € 5.000.

Daarnaast zijn we op zoek naar een persoon die voor een tijd naar dit project toe willen om daar de technische school op te zetten. Het is de bedoeling dat de leiding binnen een á twee jaar wordt overgedragen, zodat het project geheel zelfstandig verder kan.

Tenslotte zijn we op zoek naar een persoon met ervaring in de agrarische sector om het beschikbare land in te zetten voor het genereren van inkomsten. Ook hier is het de bedoeling dat de leiding binnen een á twee jaar wordt overgedragen, zodat het project geheel zelfstandig verder kan.