Low Budget scholen

De regering in Pakistan bevorderd de privatisering van onderwijs. Dit resulteert in een hoog bedrag aan schoolgeld voor de ouders. Hierdoor is het voor de lage inkomensgroepen zeer moeilijk om hun kinderen naar een basisschool te laten gaan. Het aantal openbare basisscholen die bekostigt worden door de regering is beperkt en staat niet in verhouding tot de behoeften van de armste bevolkingslaag. Tevens is de kwaliteit van deze scholen vaak ondermaats.

Low budget school InterhelpRegelmatig ontmoeten we idealisten die een basisschool starten in de sloppenwijken van grote steden. Er wordt lesgegeven aan een kleine groep kinderen uit de minderheden in Pakistan. Vaak blijkt dit succesvol te werken en groeit het aantal kinderen snel. In veel gevallen is dit de situatie waar Inter Help bij het project betrokken raakt. Wij helpen de school door te voorzien in de kosten voor het bouwen van een multifunctioneel schoolgebouw. Multifunctioneel, omdat het regelmatig ook dienstdoet als kerk of ziekenhuis en woning voor de hoofdonderwijzer.Onder de kinderen die les krijgen wordt geen onderscheid gemaakt tussen ras, religie of afkomst. Inter Help voorziet alleen in de kosten voor het gebouw. De exploitatie wordt door de school zelf geregeld. Op deze manier hebben we al verschillende scholen gebouwd die succesvol functioneren. Gemiddeld zitten er zo’n 150 leerlingen op de school.

‘Meer met Minder’ helpt bij de bouw van de low budget scholen. Het is een eenvoudig programma dat bestaat uit het bouwen van schoolgebouwen waar het initiatief al door de lokale bevolking is genomen. Voor niet meer dan € 16.000,- bouwen we een basisschool waar 100 tot 150 kinderen dagelijks les kunnen krijgen. Afhankelijk van de plaats en de lokale initiatieven is er behoefte aan een multifunctioneel gebouw dat kan variëren van een school/EHBO-post, school/kerk, basis/volwassenenonderwijs etcetera.