Basisschool Aliah Town

Met dit initiatief is de realisatie van een basisschool gesteund in een extreem arm plekje in Pakistan. Ongeveer 45 kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar krijgen hier dagelijks onderwijs. Het gaat om ca. 50 % meisjes en 50 % jongens. Het bijzondere aan dit project is dat de kinderen op deze school horen tot de allerarmsten onder de armen.  De kinderen werken van ‘s morgens vroeg tot het begin van de middag veelal als ‘sweeper’ (schoonmakertjes) of als goedkope sjouwertjes in de steenfabrieken. ‘s Middags komen de kinderen naar school en krijgen daar het normale programma van de basisschool aangeboden. Het is de enige mogelijkheid om deze werkende kinderen een kans te geven om te ontsnappen aan het lot om levenslang gevangen te zitten in de laagstbetaalde baantjes. Daarom zijn wij zo blij met uw hulp voor hén!

Kennismaking met Daniël

Daniël zet zich samen met zijn vrouw Venus al jaren in voor het werk op deze extreme plek waar armoede en ellende de lokale norm lijkt. Dit met een team van enkele lokale leraressen. Op zondag is er kerk in het schoolgebouw. De kleine gemeente zorgt dat de school kan blijven draaien. Daniël  wil nog een kleine uitbreiding en verbetering van de school.

Hulpvraag

Voor een kleine uitbreiding en het opknappen van het door ons gebouwde schooltje is ca. €1500 nodig. Het gaat om één lokaal extra, stucwerk aan de buitenzijde van het gebouw, bestraten van het plein en bouw van een kleine opslagruimte.