Basisschool Ghoussia

In 2012 is de realisatie van een basisschool gesteund in één van de arme buitenwijken van de miljoenenstad Lahore in Pakistan. Ongeveer 60 kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar krijgen hier dagelijks onderwijs. Het gaat om ca. 50% meisjes en 50% jongens. Een relatief groot deel van de bevolking in deze achterbuurten / buitenwijken van Lahore is analfabeet. Er zijn onvoldoende scholen waardoor kinderen van onderwijs verstoken blijven. Kinderen die wonen in Ghoussia Colony, Pakistan zijn vaak gedoemd om op zeer jonge leeftijd te moeten werken als schoonmakertjes of in de textielindustrie. Het gebied kenmerkt zich door armoede en het ontbreken van voldoende toegankelijke faciliteiten voor kinderen om naar school te kunnen gaan. Zoals gezegd is kinderarbeid eerder regel dan uitzondering. Daardoor is de toekomst voor kinderen vaak uitzichtloos.

Kennismaking met Sunil

Dit project is door de lokale bevolking en de jonge pastor Sunil en zijn vrouw aangevraagd bij Inter Help Nederland. Sunil zal samen met zijn vrouw verantwoordelijk zijn voor de realisatie van dit project. Voor zover nodig zullen ze hierbij ondersteund worden door de Nederlandse zendelinge Henny Qaiser van Balen van de FGA Church in Lahore of Asif Khan van Interhelp Foundation Pakistan.

Hulpvraag

In 2012 heeft Inter Help dit project bezocht samen met de betrokken sponsor. Het gebouw zag er keurig uit. Wel hebben ze enorme moeite om de running costs (salaris onderwijzers) te betalen. Ze vragen om €1500 voor de aanschaf van een riksja om zo extra inkomen te genereren.