Basisschool Lahore

Project beschrijving

Met dit initiatief is de realisatie van een basisschool gesteund in één van de arme buitenwijken van de miljoenenstad Lahore in Pakistan. Ongeveer 80 kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar krijgen hier dagelijks onderwijs. Het gaat om ca. 50% meisjes en 50% jongens. Het bijzondere aan dit project is dat het de eerste low budget school van Inter Help in Pakistan betreft. De kinderen op deze school behoren zonder meer tot de allerarmsten. Ze werken veelal als ‘sweeper’ (schoonmakertjes) of als goedkope kracht in steenfabrieken of textielindustrie. Dit schooltje is voor deze kinderen vaak de enige manier om te ontsnappen aan het lot om levenslang gevangen te zitten in de laagstbetaalde baantjes.

Verder komen er in de avonduren dagelijks zo´n 15 vrouwen naailes volgen in het schooltje. Hiermee leren ze een beroep waarmee ze zelfstandig een inkomen kunnen genereren.

Kennismaking met Younis

Younus zet zich al jarenlang samen met zijn vrouw in voor het werk op deze extreem arme plek. Ze wonen met hun kinderen in de school die op de zondagen als kerk dienst doet. De kleine gemeente zorgt dat de school kan blijven draaien.

Uitbreiding

In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen dusdanig toegenomen dat er behoefte kwam aan uitbreiding. In 2012 is er dan ook een verdieping bijgebouwd, waarvan de kosten weer door stichting Inter Help zijn opgebracht.

Hulpvraag

Momenteel wil Younus graag verder richting een secondary school. Hiervoor heeft hij nog €2000 – 3000 nodig voor inrichting en schoolmaterialen.