Basisschool Wazir Khan Wali

Met dit initiatief is de realisatie van een basisschool gesteund in één van de armste gebieden van Pakistan. Ongeveer 275 kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar krijgen hierdoor dagelijks onderwijs. Het gaat om ca. 50 % meisjes en 50 % jongens.’s-Avonds krijgen ongeveer ca. 14 volwassen ‘dorp oudsten’ volwassenonderwijs.

Het gaat bij de gehele doelgroep vaak om lokale drop outs. Kinderen zonder inkomen of voor een paar ruppies moeten werken in één van de vele steenfabrieken of als sweeper (schoomaker) bij de welgestelden. Door de overheid wordt deze groep vergeten. Sociale voorzieningen zijn er niet. Door de mensen worden ze veracht. Daarom zijn wij zo blij met uw hulp voor hén!

Kennismaking met Yaqoob

Yaqoob, zet zich samen met zijn vrouw Naseem en kinderen al jaren in voor het werk op deze school. Dit met een team van 9 lokale leraren / leraressen. Op zondag is er kerk in het schoolgebouw. De gemeente kent ongeveer 200 leden die zorgen dat de school kan blijven draaien. Yaqoob is een ambitieus man. De school heeft nu 9 klaslokalen en een uitbreiding staat gepland. De school wil doorontwikkelen naar een secondary school. Daarmee zou de aansluiting voor hoger onderwijs vele malen gemakkelijker worden voor de studentjes.

Hulpvraag

Voor het afmaken en inrichten (meubilair e.d.) is er nog ca. €2500 nodig.