Schooltje en waterpunt in Thar woestijn

De Thar woestijn beslaat meer dan 175.000 kilometer en bestrijkt grote delen van Pakistan. In de Thar-woestijn is het extreem warm en het waterpeil is zeer laag waardoor overleven voor de lokale bevolking bijzonder moeilijk is. Volgens recent onderzoek sterven er 8 baby’s per dag door gebrek aan gezond water. De armoede is zo groot dat de mensen maar één keer per dag eten.  Er zijn geen scholen en duizenden kinderen spelen gewoon met het zand zonder enige andere activiteit.

Met hulp van aannemingsbedrijf v.d Grift is een aanvang gemaakt om voor de kinderen in dit gebied het verschil te gaan maken. Pastor Morris, een zendeling  van de FGA Bilble school heeft een stuk grond kunnen kopen in het dorp waar een school gebouwd gaat worden.  Zijn partner Vinraj is al begonnen op een simpele manier met het schooltje in de open lucht.

Zo snel mogelijk wordt er niet alleen een school gebouwd maar ook een grote waterput geslagen. Water is leven en voorkomt dat er dagelijks kinderen sterven.