Welkom

Welkom bij Stichting Inter Help. We zijn een kleine actieve stichting met één vestiging in Nederland en één in Pakistan. De doelstelling van Stichting Inter Help is het helpen van de allerarmsten ongeacht ras, huidskleur of geloof.

LogoInterhelp Nederland

Het logo van de stichting symboliseert een wereld waar twee groepen mensen leven. Een groep die geholpen moet worden en een groep die kan helpen. Als u weet bij welke groep u thuishoort, is het alleen nog een kwestie van doen.

Helpen

We helpen de meest kansarmen in de wereld ongeacht ras, huidskleur of geloof en dat doen we vanuit christelijke naastenliefde. Ons motto komt uit de Bijbel waarin Jezus zegt: “Wat jij voor de minste van mijn broeders doet heb je voor mij gedaan”.

Hou het simpel

Helpen waar het nodig is en het kans van slagen heeft. Geen vis geven als mensen honger hebben maar ze leren vissen. Geen zwemband geven als mensen dreigen te verdrinken maar ze leren zwemmen. Bruggen bouwen met pijlers van begrip, vertrouwen en echte bereidheid om elkaar te helpen.

Meer met minder!

Doneren

Ook u kunt bijdragen in het verwezenlijken van onze doelstelling:

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie